Ban giám hiệu

   

HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤPHỤ TRÁCHLIÊN HỆ
Nguyễn Duy PhươngBí thư chi bộ
Hiệu trưởng
- Chung
- Tài chính, nhân sự
- Tổ Ngữ Văn…
phuongnguyenduy0976@gmail.com
 
 
Phạm Thị GấmPBT chi bộ
Phó Hiệu trưởng
- Chuyên môn
- Hội đồng khoa học
- Tổ Ngoại ngữ-Tin và Sử Địa GDCD
- Học sinh và hồ sơ K12….
doantruongml@gmail.com
 
 
Trần Nam ChungPhó Hiệu trưởng- Cơ sở vật chất, thiết bị
- An ninh, lao động, vệ sinh
- Tổ Văn phòng
- Học sinh và hồ sơ K11….
namchung0879@gmail.com
 
 
Ngô Hà VũPhó Hiệu trưởng- Đoàn thể, thi đua
- Kiểm định chất lượng.
- Tổ Toán, Lý – Hóa, Sinh-Công nghệ-Thể dục
-Web
- Học sinh và hồ sơ K10 ….
ngohavu@gmail.com