Tổ Vật lý – KTCN là sự hội tụ của các thày cô ở hai bộ môm Vật lý – KTCN . Tập thể luôn đoàn kết , một lòng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay tổ đã có một đội ngũ hùng hậu gồm 09 thày cô, trong đó có 08 thày cô dạy môn Vật lý . Tất cả các thày cô đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn . Trong thời gian qua , chúng tôi – những thành viên của tổ đã phát huy những tiềm năng của mình , đoàn kết một lòng để cùng nhau khắc thêm những bảng vàng thành tích và luôn là những hình ảnh đẹp trong lòng dân , tạo niềm tin cho các thế hệ học trò.Trong những năm gần đây tổ đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi , ôn thi THPTQG, thi GVG và viết sáng kiến kinh nghiệm :

  • Nhiều thày cô đạt chiến sí thi đua cấp cơ sở ( Cô Hoàng Thị Đức Hồng, cô Nguyễn Thị Kim Dung, thày Vũ Đình Giáp)
  • Cô Hoàng Thị Đức Hồng đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 20172018.
  • Năm năm liền đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý đều xếp trong tốp 05 của tỉnh.
  • Chất lượng thi THPT QG môn vật lý luôn nằm trong tốp 10 của tỉnh. Đặc biệt rất nhiều học sinh đạt từ 08 điểm trở lên.
  • Nhiều thày cô tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao như cô Nguyễn Thị Thanh Huyền , cô Phạm Thị Hồng Tứ
    DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ- CÔNG NGHỆ

STT

Họ và tên

Ngày/tháng/

năm sinh

Nữ

Trình độ CM

Ngày tuyển dụng

Chức vụ

 

Thành tích cơ bản (nếu có)

1

Nguyễn Thị Kim Dung

4/11/1983

x

ĐH

2005

TTCM

3 năm đạt CSTĐ

2

Lê Thu Thủy

13/4/1976

x

ĐH

1999

 

 

3

Hoàng Thị Đức Hồng

23/6/1980

x

ĐH

2002

 

2 năm đạt CSTĐ

4

Nguyễn TThanh Huyền

8/3/1987

x

ĐH

2009

 

 

5

Đỗ Thị Thanh Chung

9/5/1987

x

ĐH

2009

 

 

6

Phạm Thị Hồng Tứ

20/7/1984

x

ĐH

2007

 

 

7

Phạm Thị Thu

13/4/1987

x

ĐH

2011

 

 

8

Vũ Đình Giáp

22/12/1987

 

ĐH

2010

 

5 năm đạt CSTĐ

9

Trần thị Linh

15/7/1993

x

ĐH

2015

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VẬT LÝ- CÔNG NGHỆ